fredag den 13. september 2019

Hvor får du den bedste regnskabsservice?


Har du også svært ved at tyde de små detaljer i dit regnskab, hvis hverdagen bliver for stresset? Vi foreslår, at du finder et eksternt regnskabsbureau, der kan give dig en god service og et par gode tips med på vejen til, hvordan du bedst læser og udformer regnskabet fremover. Vær særlig opmærksom på, hvilke økonomistyringssystemer den eksterne regnskabsservice er ekspert i.
Det går ofte stærkt i regnskabsafdelingerne – nogle gange for stærkt. Det betyder, at penge kan gå tabt, hvis dine medarbejdere laver fejl på grund af for meget pres andre steder fra. Med en ekstern regnskabsservice får I sparring og hjælp til forskellige opgaver, hvis jeres økonomimedarbejder ikke kan sætte sig ind i alle de mange funktioner og detaljer, der er i jeres regnskab.

1.      Få en tredjepart til at kigge på jeres regnskab

Det kan ofte være en fordel at outsource en del af jeres økonomiafdeling, da økonomien måske med fordel kan varetages af en tredjepart. Det gør det i mange tilfælde nemmere at overskue økonomien, når man får den rette hjælp.
Samtidig giver det jer en fleksibel løsning og hurtig erstatning, hvis der skulle opstå nogle udfordringer i forhold til jeres regnskab. Det kunne være, hvis I lige pludselig har afskediget en medarbejder, eller hvis en medarbejder bliver langtidssygemeldt – og han eller hendes funktion, kompetencer og evner ikke kan erstattes af økonomiafdelingens andre medarbejdere.

2.      Det er en god backup

En ekstern regnskabsservice er altså en backup, ligesom vi kender det fra computeren, der hele tiden foretager backup af data. De kritiske huller, de fraværende medarbejdere efterlader, bliver hurtigt lukket, og I kan fokusere på nogle af de vigtigere ting som den daglige drift og udviklingen af jeres arbejdsgange.
En ekstern regnskabsservice er altså mest tænkt som et – i udgangspunktet – midlertidigt alternativ, men på sigt kan det blive jeres faste hjælp til at løse de mere trivielle regnskabsmæssige udfordringer.

3.      Find ud af, hvad den eksterne regnskabsservice er særlig god til

Vær særlig opmærksom på, hvilke økonomistyringssystemer den eksterne regnskabsservice har evner for. Hvad end det er SAP, AX, NAV eller Oracle, så er det vigtigt, at de kender jeres strukturer og arbejdsprogrammer.
Alle de andre funktioner skal det eksterne regnskabsservice nok tage sig af. Det gælder både løbende bogføring, afstemning, fakturering, debitorstyring, budgetter, momsindberetning, skatteindberetning, årsrapport samt årsafslutning.
Du kan dermed få en interim-medarbejder, der kan indgå i jeres team på lige fod med de andre økonomimedarbejdere, eller du kan få en, der kommer udefra og er hos jer nogle udvalgte dage. Samtidig kan vedkommende indgå som en udefrakommende sparringspartner, der i høj grad er opdateret på lovgivning og andre relevante forhold.
Prøv en ekstern regnskabsservice i dag, og få de bedste muligheder til at handle fleksibelt og være agil i en verden, hvor regnskabsprogrammerne ændrer sig løbende, og du har brug et ekstra øje til at kigge på dit regnskab. Det er altid godt at have en objektiv samarbejdspartner med på sidelinjen.

Ingen kommentarer: